Cieľom aktivity je inovovať databanku učebných materiálov pre výučbu najmä prírodovedných predmetov v nadväznosti na národné projekty a ich produkciu takejto dokumentácie, tak aby sa ich prínosy vzájomne dopĺňali a obohatili. 

Anglický jazyk

Fyzika

Téma      Ročník
Šmykové trenie 1
Vztlaková sila
,Archimedov zákon
2
Meranie hustoty
pevnej látky
1
Izochorický dej 2
Izotermický dej 2
Kinematika 1
Šmykové trenie 1
Perióda kyvadla 2

 

Chémia

Téma      Ročník
Sacharidy 4.O
Zloženie sacharidov 4.O
Sacharidy v ryži a ovocí 4.O
Stanovenie cukru v jablčnej šťave 4.O
Tuky – Olejová sopka 4.O
Rozpustnosť tukov 4.O
Zmeny pri žltnutí tukov 4.O
Dôkaz tukov mastnou škvrnou 4.O

 

Biológia: Učebné materiály

Robotika: Učebné materiály