Plnohodnotne využiť ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy pre získanie potrebných kompetencií a ich osobnostný odborný rast za účelom uplatnenia získaných vedomostí o možnostiach nasadenia moderných učebných pomôcok a materiálov do vyučovacieho procesu.